WAT IS CROPCOVER ?

CropCover is een innovatief hechtmiddel op zetmeelbasis gemaakt van duurzame grondstoffen. CropCover is niet-toxisch, niet-brandbaar en volledig biologisch afbreekbaar.

De basis van de uitstekende hechting en filmvormingseigenschappen is natuurlijk zetmeel. Deze wordt geproduceerd door middel van een door amynova polymers GmbH zelf ontwikkeld procedé in eigen fabriek.

VERHOGING
REGENVASTHEID

STIJGING
EFFECTIVITEIT

DUURZAME
GRONDSTOFFEN

BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

WAAROM CROPCOVER GEBRUIKEN?

CropCover wordt samen met gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen als hechtmiddel en uitvloeier gebruikt. CropCover vermindert het afspoelen van herbiciden, fungiciden en insecticiden tijdens zware regenval en bij insecticiden minimaliseert het daarbij ook nog de verdamping, ook bij hoge temperaturen.

CropCover vormt een dunne zetmeelfilm als de spuitvloeistof op het bladoppervlak droogt. In deze film worden gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen opgeslagen in een depot (geen inkapseling van werkzame stoffen). Bij regen, beregening en dauw absorbeert deze zetmeelfilm water. Hierdoor vormt zich een sterk hechtende gel (regenbestendigheid tot 100 mm), die zich samen met de gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op het blad verspreidt (uitvloeiing) en deze daardoor langer door de plant kunnen worden opgenomen.

 

TOEPASSING

CropCover wordt toegevoegd aan de spuitvloeistof en is mengbaar met alle gangbare gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen.

DROGING

Nadat de spuitvloeistof is opgedroogd, vormt zich op de plant een dunne zetmeelfilm waarin de werkzame stoffen van de gewasbeschermingsmiddelen zijn opgeslagen (depot). Deze werkzame stoffen worden niet ingekapseld en zijn direct beschikbaar voor de plant.

NEERSLAG

Bij regen, beregening of neerslag in de vorm dauw wordt water door de dunne zetmeelfilm geabsorbeerd. Het vormt dan een gel-laag , die zich op de plant hecht en uitvloeit zonder hierbij direct af te spoelen (natte kleefkracht).

Effectiviteit van fungiciden om phytophthora te bestrijden 2016

Proef: Field Research Support

WANNEER TE GEBRUIKEN?

CropCover wordt aan elke bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen toegevoegd.

WELKE DOSERING?

Teelt Herbicide Fungicide Insecticide
Akkerbouw 2 lt/ha 2 – 4 lt/ha 2 – 4 lt/ha
Fruitteelt 3 lt/ha/m KH 3 lt/ha/m KH 3 lt/ha/m KH
Speciale teelt 2 lt/ha 2 – 6 lt/ha 2 – 6 lt/ha

KH = kroonhoogte

Ctbg Toelatingsnr. 15546 en 15928