WAT IS EROSIONCONTROL ?

ErosionControl, is een uit duurzame grondstoffen geproduceerd, volledig biologisch afbreekbaar hechtmiddel op basis van gemodificeerd zetmeel. ErosionControl is niet-toxisch, niet ontvlambaar en omkeerbaar in water oplosbaar. ErosionControl wordt samen met bodemherbiciden en meststoffen toegevoegd aan de spuitvloeistof. ErosionControl voorkomt dat bodemherbiciden en meststoffen, bij regen of bij beregening wegsijpelen in diepere bodemlagen. Bodemherbiciden en meststoffen hebben daardoor een langdurige werking en schade aan lager liggende zaden, bollen en knollen wordt voorkomen. ErosionControl zorgt ervoor dat vocht wordt vastgehouden in bovenste grondlagen. ErosionControl wordt geproduceerd in eigen fabriek door middel van een door amynova polymers zelf ontwikkeld en gepatenteerd procedé.

VERMINDERT
HET WEGSIJPELEN VAN
ACTIEVE INGREDIENTEN

VERMINDERT
WINDEROSIE

VERBETERT
HET WATERVAST-
HOUDINGSVERMOGEN

NATUURLIJKE
LANGZAME-AFGIFTE
TECHNOLOGIE

WAAROM EROSIONCONTROL GEBRUIKEN ?

ErosionControl wordt toegepast als hechtmiddel in combinatie met bodemherbiciden en vloeibare meststoffen. Bij zware neerslag voorkomt ErosionControl het wegsijpelen van herbiciden en meststoffen in diepere grondlagen. ErosionControl vormt tijdens het drogen van de spuitvloeistof een biopolymeerfilm (gelvorming) in de bovenste laag van het grondoppervlak. Hierdoor zorgt ErosionControl ervoor dat herbiciden en meststoffen langzamer in de bodem doordringen en houden deze dus langer in de bovenste grondlagen. Herbiciden en meststoffen kunnen daardoor een langduriger effect hebben en schade aan de lager liggende zaden of knollen wordt geminimaliseerd. Bij damculturen worden de damwanden beschermd tegen erosie en afkalving.

ANTI-STUIF TOEPASSING

ErosionControl kan op lichte zanderige bodems preventief als anti-stuifmiddel worden ingezet. ErosionControl zorgt voor een verklevende werking in de toplaag van de bodem waardoor zandkorrels en zandstof worden gebonden in een biopolymeerfilm en hierdoor schade door winderosie aan jonge gewassen voorkomen c.q. verminderd wordt.

HUMUSARME BODEMS

Op zanderige, humusarme bodens, adviseren wij het gebruik van ErosionControl EC-2000. De aanwezige humuszuren in ErosionControl EC-2000 verbeteren het watervasthoudingsvermogen van de bodem en voorkomt tevens het wegsijpelen van herbiciden en voedingsstoffen in diepere grondlagen.

WANNEER EROSIONCONTROL TE GEBRUIKEN?

ErosionControl dient bij elke bespuiting met bodemherbiciden en meststoffen toegevoegd te worden aan de spuitvloeistof. Als ErosionControl wordt gebruikt als antistuifmiddel om winderosie te beheersen kan dit gecombineerd worden met bodemherbiciden en meststoffen. Op golfbanen raden we aan om ErosionControl samen met meststoffen op te brengen.

WELKE DOSERING?

Teelt Vooropkomst-Herbicide Bemesting Bodenverkleving/Anti-stuif
Akkerbouw 2 – 6 l/ha 20 l/ha*
Fruitteelt 2 – 6 l/ha
Golf 6 – 10 l/ha

*Behandeling (15 l/ha EC-1000 + 5 l/ha EC-2000)